وزارت صمت

سازوکار جدید «صمت» برای واردات

وزارت صمت جز آنکه خود مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بسیار بزرگ است، کار آن به‌شمار زیادی از دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی سیاسی کشور گره خورده است. فاطمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امین، وزیر صمت که سکاندار این وزارتخانه است در مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مفصل ادامه مطلب

تشکیل کارگروه صادراتی وزارت صمت

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه صادراتی با برنامه توسعه صادرات در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت تشکیل شده است. به گزارش وزارت صمت، محمد موسوی اظهار کرد: در ادامه مطلب