صادرات در اتریش

اهمیت صادرات در اقتصاد اتریش و مشوق های صادراتی

در حال حاضر ۷۹ درصد از صادرات اتریش به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و اتریش به دنبال فرصت های جدید برای افزایش صادرات به کشورهای حوزه شمال آمریکا، شرق آسیا و آفریقا و دست یابی به سهم بیشتری از بازار های این مناطق می‌باشد. صادرات اتریش بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، ۱۱۵ درصد رشد داشته است و هم اکنون اتریش بیست و نهمین صادرکننده بزرگ در جهان محسوب می‌شود.