شرکت های دانش بنیان

ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری

در جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی استان اصفهان، ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش‌‌‌بنیان با ظرفیت‌‌‌سازی و کمک دستگاه‌‌‌های مختلف و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. صد و هجدهمین جلسه ادامه مطلب