شرکت‌های دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان صادراتی ستاره دار می شوند

عماد احمدوند مدیر کریدور فناوری تا بازار و مجری طرح «باشگاه صادرات دانش بنیان» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار کرد: تقریباً دوسال است که فعالیت‌های باشگاه صادرات دانش بنیان با پیشنهاد و راهبری دبیر ستاد ادامه مطلب