روابط ایران و اتریش

مجلس از گسترش ارتباطات با اتریش حمایت می‌کند

احمد نادری رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اتریش و هیأت همراه در ادامه دیدارهای خود با مقامات دولتی و پارلمانی اتریش روز چهارشنبه ١٦ شهریورماه با ولفگانگ گرستل همتای خود در پارلمان اتریش دیدار ادامه مطلب