رمزارز

اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صادرات

کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی که به ابتکار مرکز تتا و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شد، به موضوع صادرات از طریق تجارت الکترونیکی پرداخت. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) پس از اقدامات ادامه مطلب

چشم‌انداز یورو دیجیتال

فراگیر شدن رمز ارزها به‌ویژه بیت کوین، بانک‌های مرکزی را به این سمت سوق داده که چنانچه با جریان نوآوری و تغییرات در این حوزه همراه نشوند، احتمالاً در آینده قادر به تداوم قدرت رقابتی و حاکمیت مطلقه خود نخواهند بود.