امورگمرکی

وزن بالای پتروشیمی در صادرات پنج‌ماهه

سهم بخش پتروشیمی از صادرات کشور اعلام شد. سخنگوی گمرک از صادرات ۹‌میلیارد و ۱۴۲میلیون دلاری محصولات پتروشیمی در پنج‌ماهه نخست امسال خبر داد. ‌سیدروح‌الله لطیفی‌ اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد‌ماه ۱۶‌میلیون ادامه مطلب