اخبار اتحادیه اروپا

گزارش سبز 2021 اتریش

بخش اداره کل دوم وزارت کشاورزی، مناطق و گردشگری اتریش، هرسال گزارش سبز اتریش را ارائه می‌نماید که نگاهی جامع به حوزه کشاورزی، جنگلداری و گردشگری و حوزه‌های مرتبط در اتریش دارد. بر اساس آمار ادامه مطلب

رونمائی از طرح سبز اروپا

بر اساس طرح زیست‌محیطی کمیسیون اروپا تولید و عرضه خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 2035 ممنوع خواهند شد. بر اساس گزارش منتشرشده توسط کمیسیون اروپا، طر‌ح ممنوعیت تولید ادامه مطلب