اتاق ایران و اتریش

تسهیل گری همکاری‌های ایران و اتریش در سایه مزایای رقابتی دو کشور

امیررضا صوفی نژاد- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی‌شده است که در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در عملکرد دولت، تنها 67 درصد از منابع بودجه تا انتهای ادامه مطلب

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریش

امروزه تحقیق و توسعه یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در بسیاری از کشورهای جهان است. بهترین بستر برای افزایش تحقیق و توسعه در کشور، بخش خصوصی اقتصاد است که برای توسعه بازار و دیگر اهداف مدنظر خود به دنبال تحقیق و توسعه است. رسیدن به این هدف نیازمند حمایت دولت‌ها از این بخش با استفاده از ابزارها و مشوق‌های موجود مانند مالیات است.