0

معرفی آژانس های فدرال تامین بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش

بودجه در اتریش
بازدید 410

بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش اعم از فدرال و منطقه ای توسط چندین موسسه تامین می‌شود. بیشترین میزان بودجه در سطح فدرال و/ یا از طرف دولت فدرال توسط سه آژانس بزرگ اعطا می‌شود: صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقا تحقیقات اتریش و آژانس خدمات اقتصادی اتریش.

بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری در اتریش اعم از فدرال و منطقه‌ای توسط چندین موسسه تأمین می‌شود. بیشترین میزان بودجه در سطح فدرال و/یا از طرف دولت فدرال توسط سه آژانس بزرگ اعطا می‌شود: صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقا تحقیقات اتریش و آژانس خدمات اقتصادی اتریش

در این گزارش سه آژانس بزرگ تأمین بودجه فدرال، اساس قانونی، آمار و ارقام و اولویت‌های فعلی و همچنین ابتکارات راهبردی جدید و برنامه‌های مالی آن‌ها تشریح می‌شود.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.