استارت آپ

معرفی استارت آپ های اتریشی و نگاهی به جذب سرمایه و سرمایه گذاری در حوزه استارت آپ ها در اتریش

تحول دیجیتال در اتریش

زیرساخت‌ها، محصولات و خدمات دیجیتال موجب تغییرات بنیادینی در اقتصاد، علم، جامعه و سیاست اتریش شده‌اند.