0

نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش

نظام نواوری و خلاقیت در اتریش
بازدید 451
کشور اتریش طی دو دهه اخیر در زمینه تحقیقات، فناوری و نوآوری (RTI) به خوبی توسعه یافته و امروزه به کشوری پژوهش محور تبدیل شده است. اتریش کشوری موفق و نوآور در عرصه بین المللی است. انجام تحقیقات در سطح پیشرفته و نوآوریهای ریشه ای مبنای جایگاه ممتاز اتریش در عرصه بین المللی به شمار می آیند.

اتریش دارای بخش مبتنی بر صادرات رقابتی از جمله شرکتهای کوچک و متوسط نوآور و با کارآیی بالا در بازارهای ویژه است و مجموعه متعادلی از اقدامات حمایتی مستقیم و غیرمستقیم از تحقیق و توسعه تجاری در این کشور ارائه می شود.

وزارتخانه ها و سازمان های سیاستگذار اتریش در زمینه علم، فناوری و نوآوری عبارتند از: وزارتخانه ها از جمله وزارت حمل و نقل، نوآوری و فناوری فدرال؛ وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد؛ وزارت دارایی فدرال؛ نهادها از جمله شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش؛ انجمن علوم اتریش؛ و دیگر سازمانهای حمایتی و تأمین مالی شامل خدمات Wirtschaftsservice اتریش و مؤسسه فناوری اتریش.

در راستای تحقق اهداف خود در زمینه علم، فناوری و نوآوری، اتریش اقدامات متعددی را انجام داده است.

دولت فدرال اتریش در سال 2011 راهبرد تحقیقات، فناوری و نوآوری را به منظور طراحی سیاستگذاری در زمینه تحقیقات، فناوری و نوآوری و نیز چشم اندازهای سازمانی، ابزارها و برنامه های مربوط به این عرصه ها تصویب کرد.

به علاوه، شورای وزرای اتریش در سال 2011 راهبرد ده ساله جدیدی را تحت عنوان«تبدیل شدن به پیشتاز نوآوری» طرح کرد که اهداف این کشور را در این زمینه تا سال 2020 پیش بینی کرده است.

در این راهبرد، بهبود حاکمیت نوآوری و اجرای تغییرات ساختاری به منظور ترغیب تحقیقات پویاتر و صنایع مبتنی بر دانش مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش در سال 2009 راهبرد 2020 را با هدف توسعه آتی نظام ملی نوآوری اتریش با تأکید بر 8 مؤلفه شامل مردم، جامعه، ورودی و خروجی، حوز ه های کلیدی، زیرساخت ها، ابزارها، حکومت و بین المللی سازی تصویب کرد.

اتخاذ سیاست های منطقه ای و خوشه ها، جهانی سازی، کارآفرینی، نوآوری سبز و منابع جدید رشد از جمله اقدامات دیگر در راستای علم، فناوری و نوآوری اتریش محسوب می شود.

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.