0

تجارت خارجی کشور اتریش در سال 2019

بازدید 393

بر اساس گزارش مرکز آمار اتریش، حجم مبادلات تجاری اتریش در سال 2019 ، 311.3 میلیارد یورو بوده که نسبت سال 2018 ، 1.2 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، صادرات اتریش در سال 2019 ، 153.5 میلیارد یورو بوده که نسبت به سال قبل از آن با 2.3 درصد رشد مواجه بوده است. ارزش واردات اتریش نیز در همین فاصله زمانی 157.8 میلیارد یورو بوده که نسبت به سال قبل از آن ، 1.1 درصد رشد نشان می دهد. در مجموع، تراز تجاری اتریش در سال 2019 منفی 4.3 میلیارد یورو بوده است.

ده شریک اول اتریش در حوزه تجارت خارجی :

آلمان ، آمریکا ، ایتالیا ، سوئیس ، فرانسه ، مجارستان ‌، جمهوری چک ، لهستان ، انگلستان ، چینده شریک اول اتریش در زمینه واردات:

آلمان، ایتالیا ، سوئیس ، فرانسه، چین مجارستان ‌، جمهوری چک، لهستان ، انگلستان ، آمریکا

 • مجموع صادرات اتریش به کشورهای عضو حوزه یورو 79 میلیارد یورو می‌باشد که 51 درصد از صادرات این کشور را شامل می‌گردد. در مقابل، واردات اتریش از این منطقه بالغ بر 87.3 میلیارد یورو بوده است. همچنین در مجموع 69.7 درصد صادرات اتریش در سال ۲۰۱۹ که بالغ بر 106.9 میلیارد یورو بوده به کشورهای اتحادیه اروپایی بوده است. ۳۰ درصد از صادرات اتریش نیز به کشورهای غیر اروپایی انجام شده که در سال ۲۰۱۹ بالغ بر 46.6 میلیارد یورو بوده است (  رشد 3.2 درصد نسبت به سال ۲۰۱۸). در این میان، صادرات به حوزه خاورمیانه و شمال افریقا به صورت میانگین6.9 درصد کاهش و واردات از این منطقه نیز با 8.3 درصد کاهش مواجه بوده است.
 • بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD، اتریش از نظر شاخص سرانه صادرات در جایگاه هفتم جهان قرار دارد. از این نظر همچنین در بین کشورهای اروپایی در جایگاه ششم قرار دارد. حدود 50 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی اتریش، وابسته به صادرات می‌باشد. با توجه به اینکه هر  یک میلیارد یورو صادرات، در حدود هزار فرصت شغلی ایجاد می نماید لذا می‌توان گفت نیمی از مشاغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به صادرات می‌باشند.
 • در سال ۲۰۱۹، تعداد ۶۲ هزار شرکت اتریشی در حوزه صادرات فعالیت داشته اند که ۹۸ درصد آنان شرکت های کوچک و متوسط بوده اند. در سال ۲۰۱۹، میزان تولید ناخالص داخلی اتریش بالغ بر ۳۹۹ میلیارد یورو بوده که ۵۰ درصد آن از جایگاه صادرات تامین شده است.

 

مبادلات بازرگانی خارجی اتریش با تفکیک ایالتی ( به یورو)
                         واردات
ردیف ایالت ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
1 بورگنلاند 2.473.280.312 2.524.580.705 2.605.557.048 2.625.163.767
2 کرنتن 6.012.509.281 6.499.956.156 7.063.482.386 6.800.333.705
3 اتریش سفلی 22.215.086.722 24.678.794.346 26.913.021.443 27.079.721.792
4 اتریش علیا 25.550.031.408 27.949.052.344 28.933.354.259 29.582.859.126
5 سالزبورگ 12.457.091.343 12.994.951.766 13.171.077.717 13.546.156.702
6 اشتایرمارگ 14.412.690.157 17.040.020.149 19.291.206.084 19.537.485.058
7 تیرول 11.340.114.900 12.083.873.206 11.946.359.567 12.234.066.001
8 فورالبرگ 7.165.743.369 7.446.984.817 8.007.734.676 8.136.356.081
9 وین 34.040.580.424 36.324.014.758 38.124.314.703 38.430.424.884
               اتریش 135.667.127.916 147.542.228.247 156.056.107.883 157.972.567.116
 صادرات
1 بورگنلاند 2.025.252.853 2.204.727.991 2.317.151.525 2.344.245.815
2 کرنتن 7.015.800.520 7.546.450.882 8.092.240.142 7.444.777.232
3 اتریش سفلی 20.048.291.000 21.824.435.480 23.103.940.171 22.532.091.926
4 اتریش علیا 33.781.844.981 36.519.805.936 38.023.596.629 40.119.640.096
5 سالزبورگ 9.237.801.918 9.913.134.978 10.873.520.836 10.897.010.940
6 اشتایرمارگ 19.305.469.105 21.726.442.874 25.443.893.097 26.096.009.794
7 تیرول 12.326.580.361 12.491.155.946 12.650.442.985 13.155.261.883
8 فورالبرگ 9.537.000.572 10.216.044.941 10.497.255.353 10.765.212.422
9 وین 17.847.163.416 19.497.497.038 19.068.942.849 20.433.471.325
         اتریش   131.125.204.726 141.939.696.066 150.070.983.587 153.787.721.433

 

مهمترین محصولات وارداتی و صادراتی ایالت های اتریش
ایالت واردات حجم واردات ( میلیارد یورو ) صادرات حجم صادرات (میلیارد یورو )
بورگنلاند ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,43 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,50
پلاستیک و محصولات پلاستیکی 0,29 پلاستیک و محصولات پلاستیکی 0,23
ماشین آلات صنعتی 0,16 الیاف طبیعی و مصنوعی، ابریشم 0,16
کرنتن ماشین آلات صنعتی 1,03 ماشین آلات صنعتی 1,85
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,88 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 1,26
ماشین آلات ترابری، واگن‌های قطار و خطوط ریلی 0,44 چوب و گروه محصولات زیر مجموعه چوب 0,61
اتریش سفلی سوخت های فسیلی، أنواع روغن‌های صنعتی 5,26 ماشین آلات صنعتی 2,97
ماشین آلات صنعتی 2,89 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,33
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,07 سوخت های فسیلی، أنواع روغن‌های صنعتی 1,92
اتریش علیا ماشین آلات صنعتی 6,73 ماشین آلات صنعتی 12,04
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,86 خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 4,18
خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 2,30 فولاد و آهن 3,46
سالزبورگ خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 5,47 ماشین آلات صنعتی 1,96
ماشین آلات صنعتی 1,49 سرکه، نوشیدنی‌های الکلی 1,88
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,71 خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 1,45
اشتایر مارک خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 3,52 خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 8,19
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,55 ماشین آلات صنعتی 2,88
ماشین آلات صنعتی 2,12 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,32
تیرول محصولات شیمیایی گروه آلی 1,67 تولیدات دارویی 2,31
ماشین آلات صنعتی 1,29 ماشین آلات صنعتی 1,63
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,80 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,96
فورالبرگ ماشین آلات صنعتی 1,25 ماشین آلات صنعتی 2,00
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,77 محصولات فلزی 1,60
پلاستیک و محصولات پلاستیکی 0,51 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 0,89
وین تولیدات دارویی 5,05 تولیدات دارویی 4,82
ماشین آلات برقی و گروه محصولات 4,56 ماشین آلات برقی و گروه محصولات 2,23
خودرو، ماشین‌های حمل و نقل، قطار 4,04 ماشین آلات صنعتی 2,11

منابع:

 • گزارش بانک مرکزی اتریش – تجارت خارجی و جایگاه اتریش ، مارچ ۲۰۲۰
  https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/schwerpunkt-aussenwirtschaft.html
 • گزارش مرکز آمار اتریش – تجارت خارجی اتریش و چشم انداز پیش رو برای سال های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ ، می ۲۰۲۰
  https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/aussenhandel/index.html
 • گزارش اتاق اقتصادی فدرال اتریش – تجارت خارجی ۲۰۱۹ ، می ۲۰۲۰
  http://wko.at/statistik/Extranet/AHstat
برچسب‌ها:,

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع خبر مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.